Ett botaniskt verk

Handkolorerade växtskisser från 1600-talet.

Under slutet av 1600-talet arbetade Olof Rudbeck på ett riktigt mastodontprojekt. Han ritade och målade flera tusen blommor och växter från hela världen tänkt att samlas i bokform. 1702 bröt en stor brand ut i Uppsala där Olof Rudbeck höll till och mycket av hans arbete totalförsördes. 300 år senare, alltså nu, har hans kvarvarande verk sammanställts och tryckts upp i ”Blomboken”. Ett fynd från årets bokrea att ta hand om väl.